In 2017 verwierf Aurelio Nieuwe Zijds Voorburgwal 84, op het eerste gezicht een lief, maar eenvoudig pandje. Wel staat het huis in het middeleeuwse stadshart van Amsterdam, nadere beschouwing leverde dan ook verrassingen op.

Monumentenzorg schat dat het huis uit de 16e eeuw is. Daarna is het, zoals zoveel panden in Amsterdam nog verschillende keren verbouwd en veranderd. Maar binnen blijken een aantal bijzondere dingen bewaard gebleven. Deels is het 16e eeuws houtskelet nog aanwezig.

Dat is zeldzaam, omdat na de grote brand van 1452 steeds meer in steen werd gebouwd. De muren werden dan opgemetseld en daarop werden de balklagen gelegd.

Naast die houten constructie zijn ook de oorspronkelijke balklagen en vloeren er nog.

Nog groter was de verrassing bij het bekijken van de achtergevel. Helemaal van hout, uitkragend vanaf de 1e verdieping, zoals gebruikelijk was bij de houten gevels. Weliswaar zijn de latten gedeeltelijk in de 20ste eeuw vervangen door dunnere planken, maar grote delen van de oorspronkelijke eikenhouten constructie zijn bewaard gebleven.

Monumentenzorg concludeert dan ook in een rapport dat de gevels, sommige vloeren, het houtskelet en de kapconstructie zeer bijzonder zijn, maar vooral de houten achtergevel maakt dat men het pandje beschouwt als een zeer bijzondere overblijfsel uit de hout bouwtijd.

Aurelio is begonnen met de voorbereiding van de grondige restauratie van dit pand. Het dak en de fundering worden hersteld. Daarnaast worden de gevel en de ramen gerestaureerd. De verbouwing is in 2018 gereed.